Budownictwo zrównoważone.

a. Idea zrównoważonego budownictwa

 

Idea zrównoważonego budownictwa to projektowanie, budowanie i użytkowanie z myślą o dniu jutrzejszym. Nowe technologie pomagają tworzyć budowle, które nie zanieczyszczają środowiska odpadami wszelkiego rodzaju i powodują, że użytkowanie obiektów jest przyjazne dla użytkowników i środowiska.

Zrównoważone budownictwo znane jest także pod nazwą budownictwa ekologicznego. Nazwa ta ma związek z tworzeniem struktur budowlanych w drodze procesów oraz przy użyciu materiałów, które są przyjazne środowisku naturalnemu.

b. Cele:

 • trwałość i jakość rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych, projektowych w celu poprawy istniejących i kształtowania nowych warunków zamieszkania i pracy
 • ograniczenie zużycia energii i zużywania zasobów naturalnych, ograniczenie produkcji odpadów i transportu
 • dostępność i wygoda projektowanych budynków i związanych z nim urządzeń, a także piękne i zdrowe , zielone środowisko miejskie i wiejskie.
 • ekonomia a to znaczy, że miasto kraj czy kontynent jest chętniej wybierany na siedzibę do mieszkania lub lokowania firmy, jeśli są tu zdrowe warunki bytowe.
 • lepsze życie pokolenia naszego i następnych. Zadaniem na dzisiaj jest świadome budowanie, by nie umniejszać szansy przyszłego pokolenia na wartościowe życie.

c. Wymiary zrównoważonego budownictwa

 • wymiar ekonomiczny – podstawowym elementem jest tutaj zakup działki i wybudowanie budynku, czyli koszty inwestycji powstające przez cały czas życia i użytkowania. Ważnymi mierzalnymi elementami kosztów są :

  - koszty postawienia budynku w tym zakup działki z uzbrojeniem terenu, koszty projektu, koszty budowy- materiałów i technologii, koszty ochrony, dokumentacji, koszty notarialne, pośrednika, koszty ubezpieczenia ;

  - koszty użytkowania budynku w tym media jak woda, ogrzewanie , prąd, ścieki, odpady oraz koszty utrzymania czyli sprzątanie, konserwacja, modernizacja;

  - koszty rozbiórki , wywozu gruzu, ponowne przeznaczenie i zutylizowanie odpadów.

 • Wymiar ergonomiczny ( socjalno – kulturowy ) - priorytetem jest tutaj wymóg estetyczny i użytkowy . Funkcjonalny i wygodny dom to dom ciepły w zimie, dający dostęp do światła , ale też chroniący przed hałasem, dostępny dla każdej osoby w każdym wieku.

  Mierzalnymi składowymi ergonomii są:

  - dobrze zaprojektowany obiekt i miasto, akceptacja prowadzi do zadowolenia i wpływa na jakość życia i przyczynia się do podnoszenia wartości budowli;

  - dostępność budowli - wpływa to na jej użyteczność przez grupy osób niepełnosprawnych ale też dzieci i starszych. Budowla bez barier automatycznie jest postrzegana jako wygodna i przyjazna,

  - wpływ na nasze zdrowie takich właściwości jak temperatura, powietrze, cisza, światło .

 • Wymiar ekologiczny - ważnym aspektem zrównoważenia jest ochrona zasobów naturalnych poprzez optymalne użycie materiałów budowlanych i minimalizację używania mediów jak prąd, ogrzewanie, woda, ścieki, odpady, a tym samym zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na klimat.

  Mierzalnymi elementami ekologicznej budowli są :

  - wykorzystanie powierzchni,

  - energia pierwotna (odnawialna/nieodnawialna),

  - wpływ na ocieplenie klimatu, wpływ na „dziurę ozonową”, wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, wpływ na jakość powietrza,

  - wytwarzanie odpadów : śmieci, ścieków, hałasu jak i zaśmiecanie wizualne.

d. Zrównoważony projekt

W budownictwie zrównoważonym należy do minimum ograniczyć negatywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne - od wykonania budynku, aż do jego rozbiórki i utylizacji powstałych z rozbiórki odpadów. Ekologiczne budownictwo zakłada także ograniczenie zużycia energii, wody oraz materiałów użytych do budowy. Prawidłowo zaprojektowany budynek pozwala także ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych przez osoby w nim przebywające. Do 2019 roku wszystkie nowo powstające budynki mają produkować tyle samo energii, ile zużywają.

e. Materiały budowlane

W budownictwie zrównoważonym wykorzystuje się wiele materiałów opiera się na odnawialnych materiałach pochodzenia roślinnego. Takimi materiałami są:

 • bambus, słoma, tarcica drzewna, itp.
 • kamień, oraz metale z odzysku,
 • materiały odpadowe z przemysłu obojętne dla środowiska np. odpady betonowe, czy ceglane,
 • inne materiały i tworzywa odnawialne, które nie są toksyczne i możliwy jest ich odzysk (np. linoleum, wełna owcza, panele zrobione z trocin, skompresowane bloczki ziemi, cegły wypalane na słońcu itp.).

Często praktykowane jest także wykorzystanie odpadów poprzemysłowych, takich jak np. gruz czy wypalony węgiel.

f. Wykorzystanie energii

Zmniejszenie zużycia energii przez budynki, oraz reglamentacja wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń, leży u podstaw zrównoważonego rozwoju. Branż budowlana zużywa bowiem 30-40% energii. Ponad 80% emisji szkodliwych dla środowiska substancji wytwarzanych przez budynki związanych jest z zużyciem energii w czasie jego użytkowania. Z danych wynika, że wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozwala na zaoszczędzenie 60-80% energii.

g. Klimat w budynku

To potrzeba zagwarantowania odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynku. Odnosi się to zarówno do odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach budynku, oświetlenia, jak i wymiany powietrza.

Zasadnicze znaczenie ma tu odpowiednia wentylacja, filtracja powietrza w pomieszczeniach, izolacja zabezpieczająca budynek i pomieszczenia przed wilgocią elementów konstrukcyjnych budynku.

h. Koszty

Koszty budowy ekologicznych budynków są wyższe od tradycyjnego sposobu budowania. Jednak inwestycje te zwracają się w ciągu 5-15 lat. Ekologiczne budynki pozwalają na zaoszczędzenie od 30 do 50% energii, zużywają o ok. 30% mniej wody, o prawie 40% ograniczona jest emisja szkodliwych gazów do atmosfery. Budynki te produkują aż o 70% mniej odpadów w porównaniu ze standardowymi budynkami. Wstępna inwestycja rzędu 2-10% w projektowanie pomoże zaoszczędzić około 20% całkowitych kosztów budowy w trakcie cyklu użytkowania budynku.

 • Solcial
Youtube