Charakterystyka domów w budownictwie pasywnym.

Dom pasywny wyróżnia się głównie znakomitą izolacyjnością cieplną, optymalizacją pasywnych zysków z energii słonecznej, kontrolowaniem wentylacji z systemem odzysku ciepła. Do końcowego bilansu ważna jest wzajemna współzależność pozyskiwania i oddawania ciepła. Oddawanie ciepła zachodzi poprzez wentylację i transmisję (straty ciepła poprzez ściany, okna, dachy). Pozyskiwanie ciepła odbywa się poprzez tzw. zyski wewnętrzne (ciepło ludzi, zwierząt, urządzeń gospodarstwa domowego, itp.), pasywne pozyskiwanie energii słonecznej poprzez przeszklenia południowych fasad, oraz odzysk ciepła z wentylacji poprzez zastosowanie wymienników w instalacjach. W domach o niewystarczającej izolacyjności straty transmisyjne są tak duże, że zyski słoneczne i wewnętrzne są całkowicie pomijane. W domu pasywnym natomiast pasywne zyski solarne są optymalizowane poprzez południowe okna, straty transmisyjne zaś drastycznie zredukowane poprzez wybitną izolację cieplną i kompaktową formę domu. Straty ciepła wentylowanego kompensowane są poprzez wymienniki ciepła.

  • Solcial
Youtube