Co niesie nam przyszłość – konsument jako producent energii

Niedaleka przyszłość europejskiej i polskiej elektroenergetyki to przyszłość rewolucyjna i to bardziej dla nas, końcowych użytkowników, niż dla elektrowni. Dotychczasowy nabywca energii stanie się także jej producentem .

Decydująca rolę odgrywają tu właściwe , innowacyjne technologie . Technologie które już zagościły na naszym rynku.

Trzy podstawowe to:

  • Ogniwa fotowoltaiczne, tzw. nadachowe, o mocach rzędu kilku kilowatów.
  • Pikowiatraki do montowania na dachu lub w ogrodzie o podobnych mocach.
  • Pikoelektrociepłownie ( mikroelektrownie), zastępujące domowe kotły i termy gazowe – tu moc cieplna to kilka do kilkunastu kilowatów, a elektryczna 1÷2 kWe .
  • Solcial
Youtube