Czy dobór technologi jest ważny do budowy domu pasywnego?

Ogólne zasady budowy podstawowych elementów konstrukcji budynku stosowane w budownictwie pasywnym.

a.Fundamenty, ściany piwnic i podłoga na gruncie - projektując pasywny budynek zazwyczaj posadawiamy go na płycie fundamentowej ocieplonej 25 do 35 cm warstwą klasycznej izolacji cieplnej, połączoną z izolacją ścian fundamentowych o podobnej grubości (około 30 cm izolacji).

b. Ściany zewnętrzne - ściany budynków pasywnych powinny charakteryzować się dużą bezwładnością cieplną, która pozwala na stabilność temperatury we wnętrzu.

Natomiast współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych nie powinien przekraczać wartości 0,15 W/(m2 .K), co odpowiada grubości warstwy termoizolacyjnej w granicach 30 cm.

Godną polecenia technologią budowy domów pasywnych (szczególnie jednorodzinnych) jest lekki szkielet drewniany. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym w tej technologii są deski z drewna sosnowego, zwykle o grubości 38 mm i o szerokości zależnej od potrzeb wytrzymałościowych, w rozstawie osiowym wynoszącym 40 lub 60 cm.

c. Dach lub stropodach - konstrukcja dachu, lub stropodachu musi pozwalać na zastosowanie klasycznej izolacji cieplnej (z wełny mineralnej lub styropianu) o grubości co najmniej 40 cm. Poza prawidłową izolacją prostych ścian i dachu, niezwykle istotne jest unikanie występowania mostków cieplnych. Straty ciepła nimi powodowane można jednakże w dużym stopniu ograniczyć poprzez staranne zaprojektowanie i sumienne wykonanie budynku. Wprzypadku dachów o lekkiej konstrukcji drewnianej, wykonanie ocieplenia jest możliwe na wiele sposobów. Warstwa izolacji może znajdować się pomiędzy, nad lub pod krokwiami, albo w kilku tych przestrzeniach jednocześnie. Często ocieplenie wykonuje się w systemie dwuwarstwowym./

 

Pierwsza warstwa znajduje się miedzy krokwiami, a druga jest dobita od spodu. Ruszt, na którym będzie mocowana izolacja, jak również sposób jej ułożenia, powinien chronić przed powstaniem mostków cieplnych, np. maty izolacyjne poszczególnych warstw powinny być ułożone prostopadle. Do ocieplenia konstrukcji dachowych można stosować różnego rodzaju materiały izolacyjne, np. kształtki styropianowe układane na krokwiach.

d. Ważną rolę w domu pasywnym odgrywają okna. Działają one jak kolektory słoneczne: pasywnie uzyskana energia słoneczna pokrywa straty ciepła. Istotniejsze od pozyskiwania energii słonecznej jest jednak utrzymanie niskiego zapotrzebowania na energię cieplną. W budynku pasywnym w warunkach polskich średni współczynnik przenikania ciepła (U) dla ścian to około 0,10 W/ (m2.K), dla najlepszego okna U to zaledwie 0,6 W/(m2.K). Straty ciepła są tym większe, im większa powierzchnia okien. Do prawdziwych pasywnych zysków energii słonecznej przyczynia się stosowanie przeszkleń ciepłochronnych, np. okien trójszybowych, wypełnionych argonem lub kryptonem, zorientowanych na południe.

Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości środowiska wewnętrznego i ograniczenia strat ciepła przez przenikanie, okna i drzwi powinny charakteryzować się wysoką izolacyjnością cieplną. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całych okien lub drzwi podana w Aprobacie Technicznej lub policzona zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 powinna być mniejsza niż 0,8 W/m2.K. Aby spełnić powyższe wymaganie stosuje się specjalne konstrukcje szklenia i ram.

Zestaw szybowy składa się nie z dwóch a z trzech szyb, a przestrzenie między nimi wypełnione są gazem szlachetnym np. argonem, ksenonem. Powierzchnie szyb mogą być pokryte powłoką niskoemisyjną, która poprawia właściwości termoizolacyjne. Stosowane są również nowe rozwiązania ramek dystansowych, tzw. ciepłe ramki, które zmniejszają straty ciepła na połączeniu ramy okiennej i szklenia. Wysokie wymaganie izolacyjności cieplnej dotyczą ramy.

Wykorzystywane w budynkach pasywnych profile są znacznie szersze i ocieplone dodatkową warstwą izolacji. Odpowiednie konstrukcje są dostępne zarówno w technologii drewnianej jak i plastikowej.

Bardzo ważnym elementem jest prawidłowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wadliwie wykonane połączenie ścian zewnętrznych z oknami i drzwiami może doprowadzić do powstania dodatkowych strat ciepła przez mostki cieplne oraz pogorszyć szczelność powietrzną budynku. Aby do tego nie dopuścić, stosuje się specjalne systemy montażowe dostosowane do potrzeb budynków pasywnych. Zadaniem rozwiązań systemowych jest po pierwsze – wyeliminowanie mostka cieplnego na połączeniu okien i ścian zewnętrznych, a po drugie – zapewnienie trwale szczelnego połączenia.

Eliminację mostka uzyskuje się dzięki zamontowaniu okna w warstwie izolacji, na specjalnie przeznaczonych do tego kotwach oraz wykonaniu węgarka3 z izolacji zewnętrznej nachodzącego na ramę okienną. Trwale szczelne połączenie zapewnia trójwarstwowy system, który składa się z taśmy chroniącej przed wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych, piany montażowej łączącej termicznie okno z izolacją i taśmy paroszczelnej lub listwy podtynkowej gwarantującej szczelne połączenie okna z ścianą.

e. Mostki cieplne - Mostek cieplny to fragment przegrody zewnętrznej budynku charakteryzujący się znacznie gorszą izolacyjnością termiczną niż sąsiadujące z nim elementy budowlane. Mostki cieplne w ścianach mogą podnosić nawet o 20% zapotrzebowanie domu na ciepło, czyli podnieść koszty ogrzewania domu. Przyczyną powstawania takich miejsc są najczęściej błędy projektowe i wykonawcze. Mostki cieplne powodują duże straty ciepła, ponieważ prowadzą do punktowego wychłodzenia przegród budowlanych. Konsekwencją tego może być wykraplanie się pary wodnej w tych miejscach i zawilgocenie materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych, a nawet rozwój grzybów i pleśni.

Miejsca występowania mostków termicznych to węzły konstrukcyjne oraz wszelkie połączenia elementów zewnętrznych wykonanych z różnych materiałów. Do miejsc tych najczęściej należą:

  • połączenia podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową,
  • połączenia płyty fundamentowej ze ścianą zewnętrzną,
  • miejsce osadzenia okien i drzwi,
  • połączenie dachu ze ścianą kolankową,
  • płyty balkonowe,
  • podciągi wystające ze ścian zewnętrznych,
  • konstrukcje wsporcze np. miejsca zamocowania stalowych balustrad, wsporników, anten satelitarnych, a nawet aluminiowe listwy startowe stosowane w metodzie lekkiej-mokrej.
  • Solcial
Youtube