Dlaczego budujemy dom zeroenergetyczny

Domy zeroenergetyczne i plusenergetyczne to zazwyczaj budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię (do ogrzania, wentylacji, zasilenia urządzeń domowych) z własnymi systemami wytwarzania energii (cieplnej oraz elektrycznej). Cecha wyróżniającą takich budynków jest to, że całe zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane przez energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii w budynku lub jego bliskim sąsiedztwie (zeroenergetyczne). Obiekty budowlane, które wytwarzają nadwyżki energii określane są mianem plusenergetycznych.

  • Solcial
Youtube