Dom pasywny czy energooszczędny?

Każdy dom pasywny jest domem energooszczędnym, jednakże tylko nieliczne domy energooszczędne spełniają kryteria domu pasywnego.

Podstawowe różnice dostrzegamy w pięciu podstawowych kryteriach:

 • zużycie energii – ogrzewając dom energooszczędny potrzebujemy ok. 70 kWh/(m2/rok), a do pasywnego jedynie 15 kWh/(m2/rok). Zużycie energii zawartej w paliwie i dostarczonej u źródła (tzw. energii pierwotnej) w domu energooszczędnym wynosi około 250 kWh/(m2/rok), a w pasywnym nie może przekraczać 120 kWh/(m2/rok)
 • mostki cieplne - Intensywność ucieczki ciepła przez mostki cieplne określana jest przez liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka (Ψ). W domach pasywnych Ψ powinno mieć wartość 0,01 W/(m·K), co nie jest proste. W praktyce oznacza idealne zaizolowanie przegrody.

  Mostki cieplne powstają w miejscu pocienienia i przerwania izolacji – najczęściej w nadprożach, połączeniach ścian szczytowych i dachu, części nieogrzewanej z ogrzewaną, ścian zewnętrznych i wewnętrznych z fundamentowymi, w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych czy na połączeniu płyt balkonowych ze stropem.

 • źródło ciepła - budynek energooszczędny może być wyposażony w dowolne źródło ciepła lub kilka niezależnych układów grzewczych, natomiast w budynku pasywnym ogrzewanie następuje poprzez dogrzanie powietrza wentylacyjnego za pomocą rekuperatora oraz dodatkowo pompy ciepła .
 • różnice w projektach – w przypadku domów energooszczędnych występuję większa dowolność i swoboda w wyborze projektu. Największe przeszklenia, pozyskujące ciepło od promieniowania słonecznego, powinny się znaleźć od strony południowej, a od strony północnej konieczne jest ograniczenie przeszkleń.

  Domy pasywne muszą być zbudowane na rzucie zbliżonym do kwadratu i mieć jedno - lub dwuspadowy dach. Należy pamiętać, że domy o zwartej bryle mają najlepszy dla energooszczędności współczynnik A/V (najniższy), określający stosunek przegród zewnętrznych do objętości domu. W domu pasywnym t zalecane jest maksymalne przeszklenie strony południowej, a północnej – najlepiej całkowite „zamknięcie” lub ewentualnie wstawienie minimalnych okien (1/8 powierzchni podłogi).

  Układ pomieszczeń w obu technologiach jest taki sam: od południa powinien znajdować się pokój dzienny i jadalnia, natomiast garderoba, garaż i pomieszczenie gospodarcze należy umieszczać od strony północnej, by tworzyły strefę buforową.

 • Termoizolacja - Średni współczynnik przenikania ciepła U domu energooszczędnego nie powinien być wyższy niż 0,2 W/(m2·K), w domu pasywnym natomiast nie powinien przekroczyć 0,10 W/(m2·K). W domu energooszczędnym grubość izolacji ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie powinna wynosić co najmniej 20 cm, izolacja dachu lub stropodachu – 30 cm. Dom pasywny musi mieć jeszcze skuteczniejszą termoizolację: grubość izolacji ścian i podłogi na gruncie – 30 cm, a dachu – 40 cm i powinien się charakteryzować współczynnikiem przewodzenia ciepła λ wynoszącym co najwyżej 0,04 W/(m·K). Okna: trzyszybowe o maksymalnej wielkości – bez podziałów, bez szprosów itd., o U całego okna mniejszym od 0,8 W/(m2·K).
 • Solcial
Youtube