Główne wytyczne

Budownictwo pasywne jest jedną z najbardziej zaawansowanych form budownictwa energooszczędnego cieszącą się obecnie coraz większą popularnością.

Jest to bez wątpienia zasługa stale rosnącej świadomości ekologicznej inwestorów oraz pochodną rosnących kosztów eksploatacyjnych.

Budowa budynku pasywnego nie jest zadaniem łatwym i wymaga odpowiedniej staranności i sumienności wykonawców, zastosowania najwyższej jakości materiałów budowlanych oraz systemów energetycznych. Szczególnie ważny jest takze sam proces projektowania oraz prawidłowe zintegrowanie budynku w otoczenie z efektywnym wykorzystaniem lokalnych warunków na potrzeby energetyczne. Projektowanie budynku pasywnego jest zagadnieniem wielodziedzinowym. Do budowy takiego budynku musimy zaangażowac zarówno zespół doświadczonych specjalistów jak i projektanta instalacji wewnętrznych oraz specjalistę energetycznego.

Dom pasywny charakteryzuje się wskaźnikiem równym maksymalnie EA=15 kWh/m2·rok (potocznie nazywanego domem 1,5 litrowym, co oznacza przeli-czenie na zużycie roczne na 1 m2 – 1,5 litra oleju opałowego). Istotnym jest, że taki dom nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania, po-nieważ uzyskuje on komfort termiczny poprzez wykorzystanie pasywnych źródeł ciepła tj. zysków bytowych z urządzeń elektrycznych, ciepła słonecznego dzięki optymalnemu dobraniu przeszklenia oraz ciepła odzyskanego z wentylacji.

Optymalna wartość graniczna szczytowego zapotrzebowania na moc do ogrzewania domu pasywnego równa 10 W/m2 oznacza, że niezależnie od klimatu do ogrzewania w zupełności można wykorzystać system wentylacyjny jako jedyny system grzewczy. Dzięki temu koszty inwestycyjne budowy domu pasywnego mogą znacznie zmaleć. Tak małe zapotrzebowanie szczytowe pozwala na zastosowanie również każdego innego systemu grzewczego, którego koszt inwestycyjny nie będzie znaczący.

  • Solcial
Youtube