Idea domu pasywnego

Fundamentalnym założeniem idei budownictwa pasywnego jest maksymalizacja oszczędności energii poprzez minimalizację strat tej energii na takim poziomie, że niezależny system ogrzewania staje się zbędny. Zdefinjowanie budynku jako energooszczędnego lub pasywnego określają zatem wszystkim ramy, w których zawiera się ilość energii niezbęd­nej do jego ogrzewania na jednostkę powierzchni na rok.

Nie jest to więc nowatorska, odmienna koncepcja budowlana pokieważ podstawy budownictwa pasywnego opierają się na znanych technologiach budowlanych. Kładą natomiast nacisk na poprawienie i zwiększenie izolacyjności przegród zewnętrznych oraz minimalizację strat energii. Celem domu pasywnego jest zatem pomniejszenie strat ciepła budynku, tak aby prawie nie potrzebował on ogrzewania. Pasywne źródła ciepła jak ludzie, urządzenia gospodarstwa domowego i ciepło odzyskiwane z powietrza oraz pasywne zyski ze źródeł naturalnych, energia słoneczna, powinny pokrywać dużą część zapotrzebowania na ciepło. Aby to osiągnąć zostały określone odpowiednie standardy wznoszenia budynków pasywnych.

  • Solcial
Youtube