Jakie warunki musi spełniać dom pasywny?

 • otwarty na południe, „operacja słońca”, ma być maksymalnie długi dostęp słońca ,nie może być „zablokowany” poprzez wysoki dom, drzewa, górę,
 • doskonale ocieplony – min. 30 cm ocieplenia płyty fundamentowej, ściany i dachu, współczynnik przenikania dla przegród zewnętrznych powinien wynosić ≤ 0,15 W/m2K,
 • Maksymalnie zredukowane mostki termiczne, Ψ zewnątrz ≤ 0,01 W/mK dla wszystkich detali połączeniowych,
 • Powinien być doskonale szczelny,
 • Musi posiadać zwartą, kompaktową budowę,
 • Musi mieć ciepłe, trzy szybowe okna i ocieplone ramy okna o dwukrotnie większej grubości, współczynnik U dla ramy i szyby maksymalnie 0,80 W/m2K,
 • Ma posiadać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperator) 80-90%,
 • Ściany nie mogą mieć niższej temperatury niż 17 ºC, przy założeniu: temperatury -10 ºC na zewnątrz i +20 ºC wewnątrz,
 • Roczny wskaźnik zapotrzebowania na ciepło nie może wynosić więcej niż 15 kWh/m2/rok,
 • Łączne zapotrzebowanie na tzw. energię pierwotną wraz z zapotrzebowaniem na energię elektryczną nie może być większe niż 120 kWh/m2/rok.
 • Solcial
Youtube