Nowe trendy w budownictwie

Wiek XXI , to wiek w którym  opracowuje się, testuje i wdraża różne projekty budynków energooszczędnych. Do najbardziej znanych można zaliczyć budynki:

a.niskoenergetyczne – inaczej budynki 3-litrowe, charakteryzujące się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (energię użytkową) na poziomie 25–40 kWh/(m2•rok),

b.ekologiczne – do ich budowy wykorzystuje się tylko materiały naturalne,

c.zrównoważone – o jak najkorzystniejszej ocenie zrównoważonej, obejmującej zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne, energię, transport, odziaływanie na środowisko, wykorzystanie surowców naturalnych oraz zagadnienia logistyczne, o racjonalnej charakterystyce – obejmującej zagadnienia energii oraz środowiska w odniesieniu do ekonomii oraz z uwzględnieniem trwałości budynku,

d. pasywne – inaczej budynki 1,5-litrowe, charakteryzujące się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (energię użytkową) poniżej 15 kWh/(m2∙rok) oraz energię pierwotną poniżej 120 kWh/(m2∙rok),

e. zeroenergetyczne i prawie zeroenergetyczne – budynki o wysokiej charakterystyce energetycznej, zużywające niewielką, wyznaczoną na podstawie rachunku opłacalności ekonomicznej, ilość energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, które zlokalizowane są w budynku lub w jego pobliżu (na działce należącej do budynku).

f. Plus -energetyczne - to to budynki o dodatnim bilansie energii dostarczonej netto. Wytworzona przez nie energia nie tylko pokrywa wszystkie cele użytkowe samego budynku, ale i wyprodukowana nadwyżka energii może być odprowadzana do sieci dystrybucyjnej (np. sieci elektrycznej). Budynki plus energetyczne budowane sa na bazie budynku zeroenergetycznego, z ta różnicą że moc zainstalowana urządzeń pozyskujących energię odnawialną mocno przewyższa zapotrzebowanie samego budynku.

  • Solcial
Youtube