Pikowiatraki – przydomowe elektrownie wiatrowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe to kolejny krok w budowaniu alternatywy dla konwencjonalnych sposobów ogrzewania wody użytkowej i ogrzewania domów. Są one coraz częściej wykorzystywane do tworzenia tzw. małych elektrowni wiatrowych .Elektrownie wiatrowe mogą być wykorzystywane jako urządzania wspomagające zasilanie budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. Opłacalność tych urządzeń uzależniona jest tylko od dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Optymalne dla wiatraka są wiatry jednostajne, o średnim natężeniu od 3,5 m/s do 36 m/s.

To wiatraki o pionowej osi obrotu, lepiej dostosowane do generacji przydomowej, ponieważ wymagają mniejszych prędkości wiatru, osiągają znacznie niższe prędkości liniowe i są przez to bezpieczniejsze i cichsze (hałas < 40 dB, co odpowiada normalnej rozmowie lub pracy zmywarki do naczyń). Oba rodzaje turbin mają swoje wersje helisoidalne (helixturbine), czyli skręcone śrubowo wokół swojej osi. Wadą opisanych powyżej turbin jest ich wysoka cena. Klasyczne turbiny o osi poziomej kosztują 30 – 60 proc. mniej, ale są głośniejsze i trudniejsze do instalacji. Urządzenia te są najczęściej umieszczane na masztach osadzonych w gruncie. Małe wiatraki można też instalować na dachu domu, pod warunkiem że konstrukcja będzie do tego przystosowana.

W warunkach przydomowych najpopularniejsze są elektrownie 3 – 5 kW. Moc takich elektrowni, wspomagana energią zmagazynowaną w akumulatorach, wystarczy nierzadko do zasilania oświetlenia, układów pompowych, sprzętu i urządzeń domowych.

Energia z wiatru doskonale uzupełnia się z energią słoneczną. Kiedy słońca jest dużo, można je wykorzystywać do ogrzewania wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. Zimą, kiedy wiatru jest najwięcej, a słońca mniej można z powodzeniem korzystać z energii wiatrowej.

  • Solcial
Youtube