Porównanie najważniejszych cech i parametrów

  Dom spełniajacy aktualne przepisy Dom energooszczędny Dom pasywny
Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U [W/(m2*K)] maks. 0,25 maks. 0,20 maks. 0,10
Grubość warstwy izolacji termicznej ścian zewnętrznych około 12 cm około 18cm około 30 cm
Grubość warstwy izolacyjnej dachu około 16 cm około 30 cm izolacji tradycyjnej ( styropian , wełna mineralna) około 40 cm izolacji tradycyjnej ( styropian , wełna mineralna)
Usytuowanie okien dowolne Głównie na elewacji południowej, południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej Głównie na elewacji południowej, w miarę możliwości rezygnacja z okien na elewacji północnej
Współczynnik przenikania ciepła okien U [W/(m2*K)] maks. 1,8 1,1 – 1,3 maks. 0,8
Balkony i daszki wspornikowe konstrukcja połączona ze stropem ( tradycyjnie ) Ciągła izolacja ścian i balkonów, daszków, stosowanie przekładek termicznych typu Isokorb Balkony na własnej konstrukcji, oddylatowane konstrukcyjnie od ogrzewanej części budynku
System wentylacji Tradycyjna – grawitacyjna Wentylacja mechaniczna z rekuperacją lub wentylacja mechaniczna z GWC (Gruntowym wymiennikiem ciepła) Wentylacja mechaniczna z rekuperacją i z GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)
System ogrzewania tradycyjny, grzejniki płytowe Niskotemperaturowy – płaszczyznowy Tradycyjny system ogrzewania może nie istnieć, dogrzewa się powietrze wentylacyjne
Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w kWh/m2/rok 90-140 kWh/m2a 20-70 kWh/m2a poniżej 15 kWh/m2a
Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną (ogrzewanie, cwu, oświetlenie, zasilenie urządzeń) w kWh/m2/rok nie dotyczy nie dotyczy poniżej 120 kWh/m2a
Wykorzystanie energii słonecznej Nie występuje Kolektory w systemie c.w.u Kolektory w systemie c.w.u
  • Solcial
Youtube