Projekt

Budynki pasywne nie wprowadzają dodatkowych rozwiązań, ich innowacyjność polega na wykorzystaniu istniejących już technologii i materiałów budowlanych.Oprócz ponadstandardowej izolacji termicznej, ograniczenia mostków termicznych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii cieplnej, budynek powinien być bardzo szczelny. Szczególnym elementem, który wpływa korzystnie na pasywność budynku jest zaprojektowanie zwartej bryły oraz odpowiednie rozplanowanie poszczególnych funkcji budynku.

Projekt domu pasywnego zakłada maksymalną jego szczelność, wręcz hermetyczność. Bryła domu jest izolowana z zewnątrz poprzez wyjątkowo grubą warstwę izolacji ścian, superszczelne okna niskoemisyjne i specjalny system wentylacji z wymiennikami ciepła. Liczba otworów okiennych w elewacji zależy od jej wystawy w stosunku do stron świata - od strony nieoświetlonej światłem naturalnym elewacji północnej jest ograniczona do minimum.

Głównym źródłem energii zewnętrznej dla domu pasywnego jest energia słoneczna. Wykorzystanie jej może polegać z jednej strony na takim zorientowaniu bryły budynku w stosunku do stron świata, by wszystkie pomieszczenia wymagające ogrzewania usadowione były od strony elewacji południowej i zaopatrzone w okna przepuszczające jak największe pasmo światła słonecznego, z drugiej zaś na zainstalowaniu w budynku kolektorów i baterii słonecznych.

Przy projektowaniu domu pasywnego napotykamy wiele aspektów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, na które musimy zwrócić uwagę.:

  • umiejscowienie obiektu, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie naturalnych warunków terenowych . Powinno sie zwrócić uwagę na to jak możemy ujarzmiać niekorzystne zjawiska pogodowe oddziaływujące na budynek. Do takich elementów należą istniejące drzewa, zagłębienia, skarpy, wiatrochrony czy też orientacja budynku względem wiatru w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku.
  • prosta konstrukcja - Projektując energooszczędnie badamy proporcję zewnętrznej powierzchni przegrody do ogrzewanej kubatury. Z punktu widzenia ekonomicznego i małej straty energii stosunek ten powinien być jak najmniejszy.
  • posadowienie budynku - Powinna to być odpowiednio izolowana płyta betonowa. Coraz częściej montuje się w niej specjalny system grzewczy.
  • zapewnienie efektywności energetycznej budynku - Zmniejszenie takiego zapotrzebowania na energię zapewnia nam wysoka izolacyjność przegród zewnętrznych i wewnętrznych, w tym również okien; pozwala to na elimina-cję mostków cieplnych w budynku, ograniczenie strat ciepła, ochronę przed zbyt dużym wpływem czynników atmosferycznych oraz zastosowanie mechanicznej wentylacji. Nie występuje tutaj naturalna infiltracja powietrza, jak to bywa przy trady-cyjnych budynkach, często niekontrolowana i umożliwiająca dostęp wilgoci powodującej uszkodzenia konstrukcji budynku
  • bardzo dobra szczelność konstrukcji - Odpowiedni efekt można osiągnąć podczas wykonywania prac budowlanych. Ważne jest nie pozostawienie żadnych szczelin podczas murowania. Realizacja poszczegól-nych elementów budynku powinna być rzetelna, skrupulatna i odpowiednio nadzorowana.
  • odpowiednie rozmieszczenie, dobór okien i drzwi oraz sposób ich montażu - Okna nie mogą być źródłem strat ciepła lecz zapew-niać niezbędną ilość energii słonecznej do oświetlenia oraz zapewnienia zysków energetycznych i komfortu cieplnego w pomieszczeniach . Otwory okienne i drzwiowe powinny charakteryzować się ciepłą stolarką i być uszczelniane specjalną taśmą, która cechuje się wysoką izolacyjnością. Stosowanie w budynkach pasywnych dodatkowych otworów jak np: okien dachowych czy kolankowych nie jest wskazane. Każdy dodatkowy otwór sprzyja tworzeniu się mostków termicznych, a co za tym idzie powiększeniu współczynnika przenikalności cieplnej.
  • odpowiednie umiejscowienie budynku względem stron świata - Ściana południowa powinna być przeszklona, a w jej części usytuowane pomieszczenia dzienne. Zlokalizowanie budynku w kierunku południowym pozwala nam na zapewnienie maksymalnych zysków ciepła od słońca sięgających nawet do 40% zapotrzebowania na energię. Od północy stosuje się ograniczoną ilość otworów okiennych. Takie rozwiązania pozwalają na odpowiednie ogrzanie obiektu zimą i ochłodzenie latem.
  • Wkorzystanie pasywnego systemu słonecz nego ogrzewania - Realizując to zadanie powinno się zwrócić szczególną uwagę na:

- usytuowanie i bryłę budynku w celu stworzenia jak najlepszych warunków nasłonecznienia i oświetlenia światłem dziennym,

- rozwiązanie pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych wnętrza budynku w zależności od pory i czasu użytkowania, z możliwością „sterowania” temperaturą,

- tworzenie lub dopasowanie struktury budynku do pasywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie przestrzeni buforowych (cieplarni), ścian kolektorowych i ścian magazynujących energię, służących do pozyskiwania i wykorzystywania promieniowania słonecznego,

- dobór elementów obudowy budynku do pełnienia funkcji osłony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym– zadaszenia, okapy, wykusze,

- wykorzystanie środowiska zewnętrznego do ułatwienia lub ograniczenia dostępu energii promieniowania słonecznego, głównie poprzez odpowiednie zaprojektowanie usytuowania zieleni w kontekście samego budynku, jak również całych urbanistycznych zespołów zabudowy

Zaprojektowany zgodnie z takimi zasadami budynek będzie emitować mało energii cieplnej na zewnątrz oraz pozyskiwać energię słoneczną, dzięki temu zmniejszone zostanie jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Największe zapotrzebowanie pozostanie zatem na ciepło do przygotowania c.w.u. oraz na oświetlenie i zasilenie urządzeń. Niezbędne jest w tym wypadku wyposażenie budynku w urządzenia o wysokiej sprawności oraz zmiana złych przyzwyczajeń domowników i wdrożenie filozofii oszczędnego korzystania z energii i wody.

Koszty budowy budynku pasywnego są w warunkach polskich wyższe o około 20-30% niż koszty domu wybudowanego według obowiązujących przepisów. Przy obecnych cenach energii prosty okres zwrotu dodatkowych nakładów na budowę domu pasywnego wynosi ponad 20 lat. Jednak należy zwrócić uwagę, że ceny „technologii pasywnych” obniżają się, natomiast wzrastają ceny energii.

  • Solcial
Youtube