Standardy budynku pasywnego

  • Zwarta bryła budynku i dobra izolacja cieplna - wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U nie przekraczał 0,15 W/(m2.K). Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania - pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego.
  • Energooszczędne oszklenie i ramy okienne - Okna (oszklenie i ramy) powinny mieć współczynniki U nieprzekraczające 0,80 W/(m2.K), przy czym współczynniki g okien powinny wynosić około 50%.
  • Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku - Przeciek powietrza przez nieszczelności połączeń musi być mniejszy od 0,6 objętości budynku na godzinę.
  • Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego - Świeże powietrze może być doprowadzane do budynku przez podziemne kanały, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego.
  • Wysoce efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze - Większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 80%).
  • Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii - energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
  • Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego - W domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd.).
  • wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła (ηWRG ≥ 75%, zgodnie z certyfikatem Instytutu Budownictwa Pasywnego lub wartościami pomiarowymi DIBT pomniejszonymi o 12%), przy niższym zużyciu prądu – poniżej 0,45 Wh/m3 dostarczonej objętości powietrza)
  • Solcial
Youtube