Źródła pozyskiwania energii

Do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych potrzebna jest energia, którą zużywamy w trakcie ogrzewania, korzystania z ciepłej wody, oświetlenia i urzą-dzeń gospodarstwa domowego. Wyróżniamy dwa rodzaje źródeł energii:

  • konwencjonalne ( ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, uran i inne )
  • niekonwencjonalne – odnawialne (energia słoneczna, wiatrowa, wodna pływów i fal morskich, energia geotermalna oraz energia biomasy ).

Promieniowanie słoneczne jako niewyczerpalne źródło energii jest jednym z naj-ważniejszych czynników dostarczających ciepło do naszych budynków.

  • Solcial
Youtube